Kitap Bölümleri

Adıbelli D (2016). Posttraumatic stress disorder among veterans and well-being: What can do nurses about it?. Recent Advances in Health Science. In: (Eds. Çamlı AA, Ak B, Arabacı R, Efe R.) St. Kliment Ohridski University Press, Sofia. p.14-25.

Adıbelli D, Yüksel R (2016). The effect of developing technology on the family structure and family relations. Recent Advances in Health Science. In: (Eds. Çamlı AA, Ak B, Arabacı R, Efe R.) St. Kliment Ohridski University Press, Sofia. p.580-589.

Öncel S, Akcan A, Meydanlioğlu A (2016). Sağlığın Geliştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesi, Okul Döneminde Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi, (Ed: Gözüm S), Vize yayıncılık, Ankara, ss.188-253.

Adıbelli D (2016). Sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam. Halk Sağlığı Hemşireliği Genişletilmiş 2. Baskı. İçinde: (Ed. Erci B). Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri. ss.229-241.

Öncel S (2015). Aile Danışmanlığı ve Hemşirelik, Aile Temellik Sağlık Yaklaşımı (Editörler: Kuğuoğlu S, Demirbağ BC), 1. Baskı, Ankara, Akademisyen Kitabevi, 428-434.

Adıbelli D (2015). The impacts of environment on human health. Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century. In: (Eds. Efe R, Bizzarri C, Cürebal İ, Nyusupova GN.) St. Kliment Ohridski University Press, Sofia. p.471-480.

Efe E, Öncel S (2012). Chocolate Use and Knowledge in Oral and Dental Health in Children. Ed. Watson R.R., Preedy V.R., Zibadi S. Chocolate in Health and Nutrition.

Taylan S. Acil Servis Hemşireliği ve Etik. Her Yönüyle Acil Tıp. İçinde: (Editörler Akpınar E, Kekeç Z, Sebe A). Serdar Yayınevi. Adana. ss.175-178.

Linklerimiz

 uio

 oidb

Misyon

Toplumun sağlık gereksinimlerine yanıt verebilen, teknolojiyi kullanarak bilimsel gelişmeleri takip edebilen, özgün araştırmalar yapabilen, mesleğinde yetkin, evrensel/kültürel değerlere ve insan haklarına saygılı, uluslararası standartlarda hizmet verebilen sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Vizyon

Sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, eğitimde, uygulamada, araştırmada ve yönetimde öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fakülte: Temel Eğitim Mah. Spor Cad. No: 14 Kumluca/Antalya, Dekanlık Ofisi: Akdeniz Üniversitesi Enstitüler ve Rektörlük Ek Hizmet Binası Binası A-Blok 2.Kat
Tel: 0242 887 0910 (Fakülte)
Tel: 0242 2279043 0242 3102252 (Dekanlık Ofisi)