Hemşirelik Bölümü

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi; Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümlerinin açılması amacıyla kurulmuş olup, Hemşirelik Bölümü 2017-2018 yılında eğitim-öğretime başlayacaktır. 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Üniversitemiz
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü bünyesinde yer alan aşağıda adı geçen
Anabilim Dallarının açılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.06.2017 tarihli ve 43243
sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

1. Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
2. İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
3. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
4. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
5. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
6. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
7. Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
8. Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

Linklerimiz

 uio

 oidb

Misyon

Toplumun sağlık gereksinimlerine yanıt verebilen, teknolojiyi kullanarak bilimsel gelişmeleri takip edebilen, özgün araştırmalar yapabilen, mesleğinde yetkin, evrensel/kültürel değerlere ve insan haklarına saygılı, uluslararası standartlarda hizmet verebilen sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Vizyon

Sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, eğitimde, uygulamada, araştırmada ve yönetimde öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fakülte: Temel Eğitim Mah. Spor Cad. No: 14 Kumluca/Antalya, Dekanlık Ofisi: Akdeniz Üniversitesi Enstitüler ve Rektörlük Ek Hizmet Binası Binası A-Blok 2.Kat
Tel: 0242 887 0910 (Fakülte)
Tel: 0242 2279043 0242 3102252 (Dekanlık Ofisi)