Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi


2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınavları Hakkında Duyuru

Değerli Öğrenciler,

Üniversitemizin 02.04.2020 tarihinde aldığı Senato kararına göre;

  • Ara sınavların ödev şeklinde yapılmasına,
  • Ödevlerin denetlenebilir nitelikte olmasına,
  • Uzaktan eğitimde yapılacak arasınav dahil dönem içi ödev puanlarının %40, final sınavın %60 oranda etkili olmasına karar verilmiştir.

Bu kararlar doğrultusunda;

  • Ödevler yalnızca teorik olarak yürütülen dersler için geçerlidir.  Ödevler;  Hemşirelik Bölümünde Hemşirelik Esasları, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Hemşireliği  dersleri için,
  • Çocuk Gelişimi Bölümünde Alan Çalışması dersi için geçerli değildir.

 

  • Ödev konularınız en geç 10 Nisan 2020 tarihine kadar sizlere ÖYS’den duyurulacaktır.
  • Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin ödevlerini 27 Nisan-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖYS’ye yüklemesi gerekmektedir. Ödevlerin ÖYS’ye nasıl yükleneceğine ilişkin AKUZEM tarafından bir rehber hazırlanacaktır. Sizlerin de bu rehber doğrultusunda ödevlerinizi ÖYS’ye yüklemeniz gerekmektedir.

 

Bilgilerinize.


Son Güncelleme : 6 Nisan Pazartesi 2020
148