Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi


Çocuk Gelişimi Bölümü
Kuruluş Yılı 2018
Amacı Normal gelişim gösteren (tipik), özel gereksinimli (atipik), akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç, mülteci, sığınmacı, göçmen (riskli) 0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerine yönelik tarama, değerlendirme ve tanımlama yapabilecek; tıbbi tanısı olmayan fakat tıbbi tanı gerektirebilecek bir hastalığa veya bozukluğa sahip olma riski taşıyan çocukları tıbbi tanının konulabilmesi amacıyla ilgili birimlere yönlendirebilecek ve ilgili profesyonellerle işbirliği içinde disiplinler arası çalışma prensiplerine uygun çalışabilecek; çocukların gelişimlerini değerlendirmeye yönelik araç geliştirebilecek; çocukların gelişimlerini desteklemeye yönelik gelişimsel uygunluk yaklaşımını temel alan programlar oluşturabilecek ve uygulayabilecek; çocukların gelişimsel izlemini/takibini yapabilecek; çocuğun gereksinimleri doğrultusunda çocuk odaklı aile merkezli uygulamalarla (ailelere, profesyonellere, kurum, kuruluşlara) danışmanlık yapabilecek; çocuklar için gelişimi destekleyici uygun destek ve müdahale programlarını çocuk, aile ve profesyonellere yönelik olarak oluşturma hizmetlerini yerine getirebilecek; özel gereksinimi olan çocukların gelişimsel tarama, değerlendirme ve gelişimsel tanımlamasını gerçekleştirip, çocuk ve aile için destek/eğitim programlarını planlayarak uygulayabilecek; tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkeleri göz önünde bulundurabilecek teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanabilecek, eklektik yaklaşımı benimsemiş yüksek donanımlı ve nitelikli çocuk gelişimcisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Misyon Çocukların gelişim düzeylerini belirleyen, eğitimsel tanı koyarak gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlayan ve uygulayan, multidisipliner çalışma formasyonu ile donatılmış nitelikli çocuk gelişimcisi yetiştirmek; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık, yayın ve araştırma hizmetleri sunmak, projeler geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.
Vizyon Evrensel ölçütlere ve 21. yüzyılın şartlarına uygun eğitim sistemi, uygulama ve araştırma felsefesi ile tanınan ve tercih edilen bir bölüm olmak; çocuğa, aileye ve eğitimcilere önder olabilecek, sorun çözme becerisine sahip, etkili iletişim kurma becerisine sahip, toplumun gereksinimleri doğrultusunda sürekli kendini geliştirebilen, yaratıcı, araştırıcı, objektif, ve toplum yararına çalışan çocuk gelişimciler yetiştirmektir.
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şükran Şimşek
Bölüm Başkan Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Kızbes Meral KILIÇ

Son Güncelleme : 30 Temmuz Pazartesi 2018
148