Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi


Bakım Davranışları Geliştirme Kursu

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. İlkay BOZ ve Dr. Öğretim Üyesi Emine KOL’un katkılarıyla 20.06.2018 tarihinde bir gün süren “Bakım Davranışları Geliştirme” kursu düzenlenmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Gamze TESKERECİ ve Öğr. Gör. Emine İLASLAN tarafından organize edilen kursa fakültenin öğretim elemanlarının yanı sıra Kumluca Devlet Hastanesi, Finike Devlet Hastanesi ve Özel Medikum Hastanesi’nden hemşireler katılmıştır. Teorik ve uygulamalı olarak yürütülen kursta, “bakım” ve “bakım davranışları” kavramları tartışılmıştır.

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma ÖNCEL, hemşirelikte bakım kavramının, hemşireliğin “özü” olduğunu; hemşirelerin bakım verirken bireyin fiziksel, psikolojik, kültürel, entelektüel ve sosyal yönünü göz önünde bulundurarak, temel insan gereksinimlerinin karşılanmasına yardım etmesinin önemine vurgu yapmıştır. Prof. Dr. Selma ÖNCEL bakım vermede hemşirelerin bireysel özelliklerinin yanında mesleki bilgi ve deneyimlerinin önemli olduğunu ifade etmiştir. Fakültede düzenlenen bu kurs ile iki ilçede bulunan hastanedeki hemşirelerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı yapmayı amaçladıklarını, bunun için ilk adımı attıklarını bildirmiştir.

20.06.2018.Bakım Davranışları Kurs Programı


Son Güncelleme : 22 Haziran Cuma 2018
149