Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi


Hemşirelik Bölümü
Kuruluş Yılı 2017
Amacı Hemşirelik mesleğinin her alanında hizmet verebilecek, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe sahip, uygulamalarında bilimsel verileri kullanan ve etik değerleri özümsemiş, değişen sağlık bakım gereksinimlerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş hemşireler yetiştirmektir.
Anabilim Dalları 1. Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
2. İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
3. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
4. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
5. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
6. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
7. Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
8. Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
Misyon Hemşirelik Bölümünün misyonu, günümüzün gerektirdiği çağdaş, araştırmacı, bilime dayanan, yeniliğe açık, konusunda gelişmiş ülkelerdeki diğer meslektaşlarıyla yarışabilen hemşireler yetiştirmektir.
Vizyon Sağlık konusunun çok boyutluluğu ve sağlık-yaşam kalitesi ilişkisini kavrayan, 21. yüzyılın sağlık sektöründe bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimleri izleyen ve bu değişimleri yönetebilen, uluslararası düzeyde geçerli bilgi ve beceri birikimine sahip hemşireler yetiştirmektir.
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aysun ÜNAL
Bölüm Başkanı Yardımcısı Doç. Dr. Gamze TESKERECİ

Son Güncelleme : 31 Temmuz Salı 2018
258