Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi


Kalite Yönetim Sistemi

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi TS EN ISO 9001:2015 Kalite Belgesi

 

Misyonumuz

  • Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve iyileştirmede bilimsel ve teknolojik gelişmeler kapsamında kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, araştıran, eleştirel düşünen, farklılıklara saygılı, kalite standartları doğrultusunda bilinçli ve donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

  • Eğitim, araştırma ve uygulama alanında, bilimsel değişime ve gelişime açık, nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştiren ve sağlık hizmetlerine yön veren, bölgesinde öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

 

Fakültemizin Kalite Politikamız

  • Tüm birim ve bölümlerimizde kalite algısını, öğrenciler ve çalışanlar düzeyinde oluşturmak,
  • Fakültemizin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında etkin ve verimli olmak,
  • Akademik ve idari personelin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli desteklemek,
  • Katılımcı yönetim anlayışı ile iç ve dış paydaşlarını sürece dahil etmek,
  • Topluma ve çevreye duyarlı bölgesinde öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmak,
  • Kalite yönetim standartlarına uyarak sistemimizi sürekli iyileştirmektir.

 


Son Güncelleme : 16 Ocak Çarşamba 2019
258