Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi


“Kariyer Yolculuğunda İlk Adım: Kariyer Merkezi” Konulu Çevrimiçi Söyleşi

“Kariyer Yolculuğunda İlk Adım: Kariyer Merkezi” konulu çevrimiçi söyleşi, 18.04.2022 tarihinde, 12.30-13.30 saatleri arasında Microsoft Teams’te yapılacaktır. Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi’nden Dr. Öğr. Gör. Esin Yücel’in konuşmacı olarak katılacağı söyleşi Akdeniz Üniversitesi, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Utku Beyazıt’ın moderatörlüğünde yapılacaktır.

 

Etkinlik Linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5a769a33b4d4465cae0b9f1577e3db47%40thread.tacv2/1649412611684?context=%7b%22Tid%22%3a%2214ed001d-b0d4-4dcc-9446-0d74f496f1e4%22%2c%22Oid%22%3a%2260c21ef7-7bd6-4e7f-8b8d-bd062315131f%22%7d

 

0