Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi


Mazeret Sınavı Güncel Duyuru!!!!

Üniversitemiz 2020/2021 Güz yarıyılı ara sınav mazeret sınavı başvuruları http://sinavislem.akdeniz.edu.tr/mazeretsinavi.aspx  linkinden yapılacaktır.

Mazeret Sınavı Uygulaması Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının “ç) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı eğitim-öğretim dönemi içinde açılan ara sınavlara giremeyen veya yıl/yarıyıl sonu sınavları ile yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavlarından her ikisine birden giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır. Ancak bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre ilgili yönetim kurulunca belirlenen yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı açılmayacak dersler için yıl/yarıyıl sonu sınavına katılamayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.” hükmünün “2020/2021 eğitim-öğretim yılı güz uygulanmasında öğrencilerin mazeretli olması durumunda işlem basamakları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler, giremedikleri sınavdan sonra en geç 5 iş günü içerisinde http://sinavislem.akdeniz.edu.tr/mazeretsinavi.aspx   adresinden mazeret bildiren dilekçesini doldurması, mazeretini gösterir belgeyi ekine eklemesi gerekmektedir. Başvuru girişi Öğrenci numarası ve obs şifresi ile yapılacaktır.

Mazeret sınavından yararlanma koşulları için Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi’ne bakınız (http://oidb.akdeniz.edu.tr/yonetmelik-ve-yonergeler/, 14. Madde, a maddesi)

Başvuru sonuçları ilgili kurul kararı çıktıktan sonra öğrencilere bilgilendirme e-postası ile gönderilecektir.

 

0