Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi


Fakültemiz Dekan Yardımcıları Görev Dağılımı
Adı Soyadı / Ünvanı Görev Dağılımı
Dr. Öğr. Üyesi Utku BEYAZIT (utkubeyazit@akdeniz.edu.tr) – Öğrenci İşleri
– Eğitim Komisyonu
– Stratejik Planlama Komisyonu
– Fakülte Web Sayfası
– Yaz Okulu-Üniversite Eşgüdüm Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Seçil TAYLAN (seciltaylan@akdeniz.edu.tr) – Personel İşleri
– Kalite Yönetim Sistemi Komisyonu
– Stratejik Planlama Komisyonu
– Bologna Birim Koordinatörü
– Bilimsel Etkinlikler ve Komisyonlar

Son Güncelleme : 16 Şubat Cuma 2018
93