Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi


Yükseköğretim Kurulunca Alınan “Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)” Konulu Karar

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan “Koronavirüs hastalığı salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)” konulu,  31.03.2020 tarih ve E.24625 sayılı kararla, koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesine; tez savunma ve yeterlik sınavlarının ise denetlenebilir olma ve “kayıt altına alınmak şartıyla” video konferans gibi dijital imkanlar ile yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

Söz konusu karar ile kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şu şekilde belirlenmiştir:

1) Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

2) Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etmesi imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla” dijital imkânlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânından da yararlanılabileceğine,

3) Bu kararların 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına  karar verilmiştir.

 

Önlisans ve lisans öğrencilerinin 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt dondurma işlemleri online bir şekilde OBS sisteminden 02.04.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

0